POLSKI PORTAL EDUKACYJNY

jezykowe_120_175.swf

 

Polecamy nasz kanal na YouTubie

 

nowosci_maj_2012.swf


Polecamy strony:

Wydawnictwo Telbit

Ewa Baranska

 

Tu jesteś: Dla nauczyciela > Publikuj swoje materiały > Scenariusze lekcji: gimnazjum > Krzyżacy Henryka Sienkiewicza - sprawdzian wiadomości
17.10.2007

Krzyżacy Henryka Sienkiewicza - sprawdzian wiadomości

autor: Magdalena Bilińska
nauczyciel mianowany
języka polskiego

imię i nazwisko ………………………………………, klasa……, data………

1. Henryk Sienkiewicz żył w latach
a. 1850-1920  b. 1846-1916   c. 1848-1930  d. 1805-1863

2. Sienkiewicz nie był:
a. pisarzem  b. podróżnikiem  c. poetą  d. publicystą

3. Podaj 5 tytułów dzieł Sienkiewicza (3p.)
.......................................................................................................

4. Udowodnij, że „Krzyżacy”  to powieść historyczna (czyli cechy każdej p. hist. poprzyj konkretną informacją nt. „Krzyżaków”). Podaj 3 cechy (3p.)
1. ................................
2. ................................
3. .................................

5. Który z bohaterów Krzyżaków jest postacią fikcyjną
a. księżna Anna Danuta   b. Powała z Taczewa
c. Zawisza Czarny z Garbowa  d. Danusia Jurandówna

6. Dopisz nazwy rodzinnych miejscowości bohaterów (3p.)
a. Danusia i Jurand – ..............................................................
b. Jagienka i Zych – ...............................................................
c. Maćko i Zbyszko – .................................................................

7. Streść w 6-8 zdaniach wątek porwania Danusi (5p.)
………………………………………………

8. Wymień 5 cech = zalet rycerstwa polskiego na przykładzie Maćka lub Juranda (np. Maćko: waleczny, bo brał udział w wielu bitwach) (5p.)
………………………………………………

9. Wyjaśnij, na czym polegały poniższe zwyczaje rycerskie. Do każdego dopisz związane z nimi pary bohaterów powieści (3+3p.)
a. ułaskawienie skazanego – …………………………
bohaterowie: .............................................
b. ślubowanie damie – …………………………….....
bohaterowie: ............................................
c. wyzwanie na pojedynek – ……………………..
bohaterowie: ............................................

10. Napisz w 4 zdaniach, jaki obraz zakonu krzyżackiego stworzył Sienkiewicz. Wymień 2 Krzyżaków – bohaterów powieści (4+1p.)
………………………………………………

11. Zbyszko wiele czasu spędzał w drodze. Wymień 3 różne cele i przyczyny jego podróży (6p.)
Dokąd? Po co?
np. na Mazowsze (jesień 1399 r.) zobaczyć się z Danusią
1.
2.
3.

12. W podanych fragmentach podkreśl archaizmy (4p.)
„Myśliwcy muszą być już blisko: pewnikiem ci go zabiorą (…) Dyć to chyba Jagienka (…)Była wojna z Tatary, ale my na niej nie byli, bośmy na Litwie przedtem wojowali i ja, i Zbyszko (…) Dajże mu po znajomości gęby – zawołał wesoło Zych (…) My się przecie od małości znamy – ozwał się Zbyszko (…) Obejrzym, gdzie tkwi grot.”


*Na ocenę celującą (na osobnej kartce)
1. Wymień 3 różnice między powieścią Sienkiewicza a jej ekranizacją w reżyserii Forda (jakie postacie, wątki pominięto, jakie rozbudowano, które sceny zmieniono itp.)
2. Czy „Krzyżacy” odzwierciedlają prawdę historyczną? Jeśli nie, napisz, dlaczego nie była ona najważniejsza w utworze, co historycznego (dla wymowy powieści) zostało przez pisarza zniekształcone, uproszczone, uogólnione