Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości?

przez EduInfo 3 032 views0

Twoja firma ogłosiła upadłość? Zastanawiasz się, co dalej? Dowiedz się, jakie są tego skutki, jak wygląda dalsze postępowanie i co dzieje się z Twoimi długami.

Ogłoszenie upadłości – publiczna informacja

Zaraz po ogłoszeniu przez Ciebie upadłości, informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości,  a Ty zyskasz status upadłego, czytamy na http://radcaprawny-opole.pl/. Informacja ta będzie widoczna między innymi na budynku sądowym. O Twojej decyzji zostaną poinformowane także odpowiednie instytucje takie jak izba skarbowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W postanowieniu sądu określany zostaje termin (miesiąc, licząc od dnia obwieszczenia), w którym powinni zgłaszać się Twoi wierzyciele w celu ustalenia wierzytelności. Po tym terminie, syndyk tworzy listę wierzytelności i przekazuje ją sędziemu-komisarzowi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zobowiązań wobec osób znajdujących się na niej, dane mogą zostać zmienione. Gdy lista zostaje zatwierdzona, rozpoczyna się proces spłacania długów.

Ogłoszenie upadłości – syndyk i Twój majątek

Jak czytamy na stronie jednego z radców prawnych – http://radcaprawny-opole.pl/skutki-ogloszenia-upadlosci/, po ogłoszeniu upadłości, Twoim obowiązkiem jest przekazanie syndykowi całego majątku, a także wszelkiej dokumentacji z działalności. Od tego momentu tracisz prawo do samodzielnego decydowania o swoich finansach. Po przejęciu majątku i dokumentacji, syndyk Tworzy szczegółową listę i wycenia poszczególne elementy. Następnie sprzedaje je, a pozyskane fundusze przekazuje na spłatę. Syndyk może:

  • sprzedać Twój dom, zapewniając Ci jednocześnie kwotę wystarczającą na spłatę przeciętnego czynsz za okres 12 bądź 24 miesięcy;
  • zająć Twoje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

Ogłoszenie upadłości – plan spłaty wierzycieli

Kolejny etap to stworzenie planu spłaty, którego dokonuje sąd po wysłuchaniu Ciebie, Twojego syndyka i wierzycieli. Sąd wydaje nakaz spłaty wierzycieli wraz z podaniem jej zakresu, a także terminu spłaty. Jako upadły możesz przedstawić swój plan, jednak sąd wcale nie musi się zgodzić na Twoje warunki. Plan spłaty wierzycieli tworzony jest z uwzględnieniem Twoich możliwości finansowych z odliczeniem kosztów utrzymania samego siebie i Twojej rodziny.

W przypadku, gdy Twoja sytuacja jest nadzwyczaj trudna, sąd może umorzyć zobowiązanie. Na ten czas Twoje długi względem wierzycieli spłacane są przez Skarb Państwa. Jednak taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko i traktowana jest jako „okoliczność wyjątkowa”.

Ogłoszenie upadłości – obowiązki i zakazy

Przez cały okres trwania procesu upadłościowego firmy nie masz żadnego prawa do dysponowania swoim majątkiem. Przez cały okres trwania procesu upadłościowego firmy jesteś zobowiązany do składania sprawozdania z postępów spłacania wierzycieli. Pismo powinno trafić do sądu nie później niż do końca kwietnia każdego roku. W sprawozdaniu powinny się znaleźć informacje dotyczące Twoich przychodów, nabytego majątku, a przede wszystkim spłaconych kwot za poprzedni rok kalendarzowy.

Co po spłacie?

Jeżeli uda Ci się wywiązać ze wszystkich postanowień sądu, wydaje on oświadczenie, w którym potwierdza wykonanie planu spłaty. Dodatkowo może umorzyć długi, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Jednymi z tych, które nie mogą zostać umorzone są między innymi alimenty, kary grzywny, odszkodowania za wywołanie choroby, śmierć bądź kalectwo czy zobowiązania do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>