Biznes Biznes i praca

Gabinet pielęgniarski – jak go otworzyć?

jak otworzyć gabinet pielęgniarski

Jesteś pielęgniarką i nie zadowalają Cię zarobki oraz system pracy w szpitalu? Jest na to sposób! Zobacz, co zrobić, by otworzyć własny gabinet pielęgniarski i by uniezależnić się od szpitalnych dyżurów oraz podnieść swój poziom życia.

Własna działalność pielęgniarska – powody, dla których warto

Zadawałaś sobie kiedyś pytanie – „pielęgniarstwo czy warto?” Powszechne oburzenie wywołują niskie zarobki białego personelu służby zdrowia. Inną sprawą jest firma pielęgniarska. Pielęgniarki na własnej działalności mogą liczyć nawet na kilkukrotnie wyższe zarobki niż ich koleżanki po fachu pracujące na etat w szpitalach. Samozatrudniające się pielęgniarki są w stanie zarobić nawet na kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Pielęgniarstwo zarobki to nie wszystko, co może przekonać do otwarcia firmy. Co, oprócz zarobków może zdecydować o tym, że zaczniesz własną działalność pielęgniarską?

 • Warto zauważyć, że działalność pielęgniarska jest wyłączona z VAT-u, dlatego nie musisz martwić się o koszty i formalne związane z jego odprowadzaniem.
 • Twój tryb pracy oraz zarobki zależą wyłącznie od organizacji, chęci i zmysły biznesowego – oznacza to koniec uciążliwych, dwunastogodzinnych dyżurów za niewielkie pieniądze. Męczące i stresujące jednoosobowe dyżury pielęgniarskie również nie będą już zmartwieniem.
 • Pielęgniarki często łączą własną działalność z pracą na etat w szpitalu. Robią to, ponieważ szpital załatwia wszystkie formalności związane z ZUS-em.

Gabinet pielęgniarski – kto może go otworzyć?

Własna działalność pielęgniarska nie jest tak skomplikowana, jak mogłaby się wydawać. Warunków, które pozwalałby otworzyć własny gabinet pielęgniarski, nie ma zbyt wielu. Na tego typu krok może się zdecydować niemal każda pielęgniarka. Jakie warunki musisz spełnić, by móc zacząć własną pielęgniarską działalność?

 • Przede wszystkim wykształcenie – uprawianie zawodu pielęgniarki wymaga kierunkowego wykształcenia.
 • Musisz posiadać pełne, nieograniczone niczym prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Wymagane jest przynajmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu.
 • Jeśli chcesz zajmować się konkretną dziedziną pielęgniarstwa, np. położnictwem, musisz posiadać specjalizację w tej dziedzinie.
 • Przerwa w wykonywaniu przez Ciebie zawodu pielęgniarki, nie może łącznie przekroczyć 5 lat w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie działalności.
 • Oprócz zarejestrowania działalności gospodarczej należy również uzyskać wpis do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Przeczytaj także:  Jak zarobić pieniądze w Internecie?

Gabinet pielęgniarski – jak założyć?

Wiesz już, jakie wymagania musisz spełnić, aby otworzyć swój własny gabinet. Zobacz więc, w jaki sposób powinna zostać założona własna działalność pielęgniarska w paru prostych krokach.

Po pierwsze – wybór formy prawnej działalności

Działalność gospodarcza pielęgniarki rozpoczyna się od wyboru formy prawnej prowadzenia firmy. Gabinet może być prowadzony jako:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza – najprostsza forma prowadzenia działalności; od chwili rejestracji firmy stajesz się przedsiębiorcą; za wszelkie zobowiązania odpowiadasz całym swoim majątkiem,
 • spółka cywilna – tego typu działalność nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że podmiotem praw spółki są wszyscy jej wspólnicy, którzy razem odpowiadają całym swoim majątkiem w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • spółka jawna – ten typ działalności nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną; w imieniu spółki działają jej wspólnicy oraz odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie ze sobą i spółką,
 • spółka partnerska – spółka ta przypomina spółkę jawną; partner nie ponosi jednak odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych zawodów wolnego zawodu oraz odpowiedzialności za zobowiązania spółki będące następstwem działań osób zatrudnionych przez spółkę podlegającym kierownictwu innego partnera.

Po drugie – wybór formy opodatkowania gabinetu

Działalność gospodarcza pielęgniarka musi mieć również określoną formę opodatkowania. Wśród nich dostępne są takie opcje jak:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych – opcja ta wybierana jest automatycznie, jeżeli nie zgłosisz chęci rozliczania się w inny sposób; w tym wypadku zapłacisz podatek w wysokości 17% lub 32% (w przypadku przekroczenia dochodu w wysokości 82 528 zł); od podatku możesz odliczyć różne ulgi, składki na ubezpieczenie czy ZUS,
  • podatek liniowy – polega na zastosowaniu jednej proporcjonalnej stawki podatkowej (19% w 2020 roku); wybór tej formy oznacza utratę możliwości opodatkowania wspólnego z małżonkiem,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – uproszczona forma rozliczania podatku; dostępna jest tylko dla osób fizycznych,
 • karta podatkowa – najprostsza forma opodatkowania; stosuje się ją na wniosek, który składa się do naczelnika urzędu skarbowego; urzędnik z kolei wydaje decyzje o wysokości podatku dochodowego; w przypadku tego sposobu rozliczania stawka podatkowa uzależniona jest od przepracowanej liczby godzin w miesiącu w ramach wykonywania zawodu.
Przeczytaj także:  Praca za granicą - gdzie szukać i jak się przygotować?

Po trzecie – kody PKD

Po wybraniu formy prawnej oraz opodatkowania kolejnym etapem zakładania działalności pielęgniarskiej jest wybranie kodów PKD. Określają one rodzaj usług, które będą wykonywane w Twojej firmie. Są one potrzebne już na etapie uzupełniania wniosku o wpis do rejestru. Co ważne – jeżeli nie przygotujesz kodów odpowiednio wcześniej i nie zadeklarujesz rodzaju wykonywanych usług, nie będziesz mogła wystawiać faktury na usługi. Pozycją dla pielęgniarek są kody PKD 86.90.C (praktyka pielęgniarek i położnych).

Po czwarte – wybór księgowości

Rejestracja działalności gospodarczej wymaga podania miejsca, w którym przechowywane będą wszystkie dokumenty firmy. Wiąże się to z wyborem formy prowadzenia księgowości. Niektóre osoby decydują się samodzielnie rozliczać – rozwiązanie to jednak jest pracochłonne i często kłopotliwe. Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby zajmować się rozliczaniem swojej działalności, możesz wybrać:

 • stacjonarne biuro rachunkowe,
 • biuro rachunkowe online,
 • profesjonalną księgową.

Po piąte – rejestracja działalności gospodarczej

Po załatwieniu większości formalności przychodzi czas na rejestrację firmy. Pielęgniarka działalność gospodarcza może być zarejestrowana w dwóch rejestrach: CEIDG lub KRS – wszystko zależy od formy prawnej, jaka ma obowiązywać w Twojej działalności. 

Rejestracja w CEIDG jest przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółki cywilnej. Wniosek o rejestracje składany jest na formularzu CEIDG-1, który możesz dostarczyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta, wysłać druk listem poleconym czy złożyć wniosek przez Internet lub telefon. Wpis do tego rejestru jest bezpłatny. 

Rejestracja w KRS przeznaczona jest dla spółek handlowych (handlowych i osobowych). Wniosek składany jest na urzędowym formularzu, a sam wpis do rejestru podlega opłacie.

Avatar

EduInfo

About Author

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mogą Ci się spodobać

Nowy kierunek studiów FinTech
Biznes Biznes i praca

Zakładasz biznes? Z kim warto współpracować?

Jeśli myślisz o założeniu własnej firmy będziesz musiał zatrudnić pracowników lub rozpocząć z kimś współpracę partnerską. Na co warto zwrócić
Biznes i praca Praca

Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę?

Warto przed podpisaniem umowy o pracę dokładnie zapoznać się z wszystkimi obowiązkami, jakie nakłada na nas taka umowa oraz sprawdzić,