Umowy i polisy

Jak prawidłowo interpretować notowania funduszy inwestycyjnych?

Po zainwestowaniu swojego kapitału w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych określonego typu inwestor może śledzić przebieg swojej inwestycji za pośrednictwem bieżących notowań funduszy. W jaki sposób należy interpretować prezentowane w ten sposób wyniki?

Ile można zarobić?

Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią podstawę szacowania przyszłego zysku inwestora, ale nie uwzględniają wszystkich kosztów, jakie będzie on zmuszony ponieść przy realizacji swojego dochodu.

Już przy zakupie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, klient musi ponieść opłatę. Koszt jednostki funduszu widoczny w notowaniach jest jej ceną netto, a więc bez uwzględnienia obowiązkowej opłaty manipulacyjnej. Może ona być określana jako prowizja lub opłata dystrybucyjna uiszczana na rzecz TFI. Inwestor ponosi również koszt związany z opłatą za zarządzanie, której wysokość jest zawsze podawana przez TFI. Opłata za zarządzanie jest naliczana codziennie i uwzględniana w wycenie jednostki uczestnictwa.

Wybór funduszu inwestycyjnego

Wykaz notowań wszystkich subfunduszy, jakimi zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, będzie podstawą do podejmowania decyzji przy wyborze funduszu, w jaki chcemy zainwestować. Są to statystyki pokazujące, jak radzi sobie na danym rynku fundusz. Czy wypracował zyski dla swoich klientów w danym okresie i czy notowania funduszu inwestycyjnego, którego jednostki chcemy kupić, mają dodatnią stopę zwrotu?

W notowaniach funduszy inwestycyjnych znajdziemy takie parametry jak:

  • wartość jednostki – netto i brutto,
  • zmiana procentowa wartości jednostki – w perspektywie 1 dnia, 1 miesiąca, 3 miesięcy, 12 miesięcy, 5 lat, od początku roku.

Dla ułatwienia interpretacji notowania jednostek uczestnictwa w poszczególnych funduszach i subfunduszach inwestycyjnych, twórcy takich rankingów umieszczają na nich zielone i czerwone trójkąty, obrazujące trend wzrostowy lub spadkowy dla danej jednostki. Od razu po spojrzeniu na notowania widać, który z funduszy zyskuje na wartości, a który traci oraz jaki jest wymiar liczbowy zmiany. Jeśli trójkąt czy strzałka w określonym kolorze nie są w ogóle umieszczone w notowaniu, oznacza to, że nie nastąpiła w danej perspektywie czasu żadna zmiana wartości jednostki funduszu inwestycyjnego.

Przeczytaj także:  Jak nauczyć się oszczędzać?

Jak czytać notowania?

Inwestor, zwłaszcza osoba początkująca w dziedzinie inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, powinna wiedzieć, że w rankingu czy notowaniu ujęte są fundusze różnego rodzaju. Dlatego może okazać się, że w porównaniu ich wyników ze sobą, fundusze z różnych kategorii wypadną albo bardzo pozytywnie, albo bardzo negatywnie, co nie będzie miało wiele wspólnego z realnym ryzykiem straty i szansą na zyski.

Dla przykładu, akcyjny fundusz inwestycyjny przy hossie na giełdzie w danym okresie, będzie wypadał nadzwyczaj atrakcyjnie względem np. wyników funduszu obligacji lub zrównoważonego czy stabilnego wzrostu. Aby właściwie porównać ze sobą notowania funduszy inwestycyjnych, należy podzielić je na poszczególne kategorie funduszy: akcyjne, zrównoważone, obligacji oraz rynku pieniężnego. Każdy z nich wiąże się z innym poziomem ryzyka inwestycyjnego i możliwością wypracowania zysku. Z tego względu zbiorcze notowania różnych funduszy, w których nie ma jasnego i wyraźnego podziału na poszczególne ich kategorie, będzie obciążone błędem dotyczącym ryzyka związanego z inwestycją.

Czasookres zestawienia

Zestawienia są sporządzane w różnych okresach. Najlepiej z perspektywy inwestora byłoby, aby notowanie obejmowało jak najdłuższy czas. Na wykresie można wówczas wyznaczyć trend, w jakim porusza się wycena jednostek funduszu inwestycyjnego i podjąć racjonalną decyzję dotyczącą rozpoczęcia lub kontynuowania, czy zaniechania inwestycji. Wyniki krótkoterminowe nie zawsze są miarodajne, ponieważ zachowania rynkowe w krótkim terminie charakteryzują się dużą zmiennością.

Przeglądając notowania i stopy zwrotu z inwestycji trwających od 1 do kilku lat, można sprawdzić, z jaką skutecznością Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza funduszem i czy jego działania są podejmowane na podstawie istniejących, racjonalnych przesłanek.

Avatar

EduInfo

About Author

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mogą Ci się spodobać

Umowy i polisy

Czarny piątek – oszczędność czy wydatek?

Czarny Piątek bardziej znany jako Black Friday to dzień po święcie Dziękczynienia, w który sklepy zarówno internetowe, jak i stacjonarne
Umowy i polisy

Jakich zmian można dokonywać w polisie?

Polisa na życie zawiera szereg istotnych informacji, które jednak, w czasie jej trwania, mogą ulegać zmianie. Zwróćmy uwagę na fakt,