Jak odwołać testament?

przez EduInfo 2 839 views0

Odwołanie testamentu  zostało przedstawione w art. 946 Kodeksu Cywilnego. Przede wszystkim spadkodawca może sporządzić nowy egzemplarz, zniszczyć testament lub pozbawić go cech ważności oraz dokonać zmian wybranej części.

Testament – co zrobić, gdy chcemy go zmienić?

Testament kojarzy nam się raczej negatywnie. Nieuchronnie wiąże się bowiem z czyjąś śmiercią, bo dopiero wtedy, po śmierci spadkodawcy, testament nabiera mocy prawnej i przystępuje się do realizowania zawartych w nim zaleceń.

Dopiero po śmierci osoby, która sporządziła testament własnoręcznie lub zleciła to zadanie swojemu pełnomocnikowi wypełnia się ostatnią wolę tej osoby, bo przecież testament często tak jest właśnie nazywany.

Niemniej jednak, po sporządzeniu testamentu, a przed śmiercią, spadkodawca może chcieć zmienić swoją ostatnią wolę. Czy jest to wówczas możliwe, skoro dokument taki jest dokumentem prawnym?

Odwołanie testamentu zawsze jest możliwe

Odwołanie testamentu możliwe jest zawsze oczywiście pod warunkiem, że spadkodawca jeszcze żyje i jest świadomy zmian, jakie wprowadza do testamentu.

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości w przypadku postępowania w razie chęci odwołania testamentu, to w takiej sytuacji pomoże nam każdy prawnik.

Niemniej jednak warto wiedzieć, że możemy unieważnić testament również samodzielnie. Możemy go po prostu zniszczyć – spalić, podrzeć czy wyrzucić. Jeśli nigdzie nie ma kopii takiego dokumentu, to zniszczenie go będzie równoznaczne z jego odwołaniem. To samo dotyczy zniszczenia wypisu aktu notarialnego.

Odwołanie testamentu może dotyczyć całości lub wybranej części. Wystarczy skreślić lub użyć sformułowań: „odwołanie”, „anuluję” czy „unieważniam”.

Istnieją więc 3 możliwości odwołania testamentu:

  1. Spisanie nowego testamentu.
  2. Zniszczenie starego lub pozbawienie go ważności.
  3. Dokonanie częściowych zmian w testamencie.

Nie jest to więc takie trudne i skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Pamiętajmy o tym, że jest to nasza ostatnia wola i że mamy prawo w każdym momencie ja zmienić całkowicie albo tylko częściowo.

Pamiętaj jednak, że w chwili zmiany testamentu trzeba posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>