Edukacja

Konkurs „Normalizacja i ja”

Zbiór książek

Polski Komitet Normalizacyjny oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej organizują w roku szkolnym 2013/2014 II edycję ogólnopolskiego konkursu „Normalizacja i ja” skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów oraz nauczycieli-konsultantów z placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym, praktyce zawodowej oraz w osiąganiu sukcesu ekonomicznego. Istotnym aspektem jest również  rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej (zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej) oraz uświadamianie, że to konsument jest ostatecznym beneficjentem normalizacji, bo m.in. dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne.   

Zadanie konkursowe dla uczniów – w kategorii „Esej” – polega na napisaniu opracowania na temat: „Normalizacja jest dla nas i wokół nas”, w kategorii „Grafika” – stworzenie na ten sam temat pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacje A4. Natomiast zadaniem nauczycieli jest napisanie scenariusza lekcji: „Normalizacja. Dlaczego uczeń musi o niej wiedzieć?”. Na ocenę pisemnych prac będą miały wpływ: poprawność merytoryczna, metodyczna, językowa, precyzja, spójność i ogólny odbiór pracy. Dla najlepszych autorów przewidziano cenne nagrody rzeczowe.


Konkurs potrwa od 27 września 2013 r. do 17 stycznia 2014 r. Do 10 stycznia 2014 r. poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na: www.pkn.pl/konkursy-0 należy zarejestrować swój udział w konkursie. Prace można nadsyłać drogą elektroniczną na: pknkonkurs@pkn.pl lub listownie na adres: Polski Komitet Normalizacyjny (00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14) z dopiskiem: II Konkurs „Normalizacja i ja”. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PKN 17 lutego 2014 r.

Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Mazowiecki i  Podkarpacki Kurator Oświaty. Partnerzy metodyczni: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Patroni medialni: TV EDUSAT, dwutygodnik „Przegląd Techniczny”, miesięczniki: „Edukacja i Dialog”, „Perspektywy”, „Dyrektor Szkoły”,  portale: Interklasa.pl, Edukacja.net, Polski Portal Edukacyjny Edu.info.pl, Eid.edu.pl.

Regulamin oraz informacje o konkursie dostępne są stronie internetowej: www.pkn.pl/konkursy-0
Kontakt: tel. 22 556 76 39, 22 556 74 77; e-mail: pknkonkurs@pkn.pl

Przeczytaj także:  Dlaczego studenci powinni wybrać Orange Flex? Poznaj zalety oferty!

Avatar

EduInfo

About Author

1 Comment

  1. Avatar

    Edyta

    1 września 2020

    Moja córka brała udział w tym konkursie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mogą Ci się spodobać

Edukacja

II edycja ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na powieść dla młodzieży Wydawnictwa TELBIT

Zapraszamy wszystkich autorów – znanych, mniej znanych i debiutantów do nadsyłania utworów na Konkurs Literacki, w którym główną nagrodą jest 5000
Edukacja

PALINDROMY, czyli jak połączyć intelekt z dowcipem

Nie tylko intelektualiści korzystają z uroków palidromów. Coraz częściej stają się one prawdziwą uciechą dla zwolenników łączenia humoru z intelektualnym