Dom

Utylizacja odpadów budowlanych – przepisy

utylizacja odpadów budowlanych

Zagospodarowanie odpadów budowlanych powinno być przeprowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi w świetle polskiego prawa. Śmieci pochodzących z budowy, remontów lub rozbiórek obiektów budowlanych nie można umieścić w tradycyjnym koszu, a takie postępowanie jest surowo karane. Jak wygląda utylizacja odpadów budowlanych według przepisów i kto powinien być gotowy na zmiany dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w Polsce?

Jak powinno się utylizować odpady budowlane według prawa?

Najważniejszym dokumentem, który reguluje postępowanie z odpadami budowlanymi, jest Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Według przepisów określonych w akcie prawnym odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być składowane z uwzględnieniem specjalnego sposobu postępowania. Dokładnie mowa tu o nieczystościach wytwarzanych w trakcie różnego rodzaju robót budowlanych, remontów oraz demontaży i rozbiórek budynków. Należą do nich m.in. gruz czysty (fragmenty cegieł, tynki oraz gruz betonowy) oraz zmieszane odpady budowlane (pozostałości materiałów budowlanych, elementy instalacji, fragmenty klejów, tapet, zapraw, stolarka okienna i drzwiowa oraz elementy z drewna i metalu).

Według obowiązujących przepisów wytwórcy prywatni i przedsiębiorstwa przyczyniające się do powstania odpadów budowlanych w związku z ich działalnością są zobowiązani przekazać wszystkie śmieci do utylizacji w sposób niezagrażający środowisku oraz życiu i zdrowiu innych.

Zasady utylizacji odpadów budowlanych

W związku z koniecznością stosowania się do przepisów określających przebieg utylizacji odpadów budowlanych, śmieci te nie powinny zostać umieszczone w koszach komunalnych. Do składowania oraz transportu nieczystości poremontowych służą specjalne kontenery lub worki na gruz (są one przystosowane do ciężaru oraz pozostałych właściwości tej grupy zanieczyszczeń). Obecność gruzu lub innych śmieci poremontowych w domowym koszu mogłaby przyczynić się do spowodowania uszczerbku na zdrowiu osób uczestniczących w procesie utylizacji m.in. pracowników transportu oraz sortowni. Odpady budowlane ze względu na swoje nieregularne kształty, ostre krawędzie i duży ciężar mogą również przyczynić się do uszkodzenia pojazdów transportujących.

Przeczytaj także:  Artykuły kreatywne – wiele pomysłów dla dzieci i dorosłych

Rozwiązaniem umożliwiającym bezpieczną i sprawną utylizację odpadów budowlanych według przepisów jest wynajem kontenerów, korzystając z usług firm zewnętrznych, takich jak Skiprex. Mieszkańcy mogą wybrać również opcję dostarczenia nieczystości poremontowych do PSZOK-a (Punktu Selektywnego Składowania Odpadów Komunalnych), jednak wymaga ona organizacji własnego transportu, co w wielu przypadkach stanowi utrudnienie i często bywa kosztowne.

Utylizacja odpadów budowlanych a nowe przepisy

Od dłuższego czasu zapowiadano wejście w życie nowych przepisów, które regulują sposób składowania odpadów budowlanych. Początkowo termin wprowadzenia nowelizacji Ustawy o odpadach przypadał na 1 stycznia 2023 roku, ale w związku z wydłużeniem czasu pozwalającego dostosować działalność do nowych przepisów przesunięto go na 1 stycznia 2025 roku. Jakie zmiany mają nastąpić?

Nowe przepisy wobec utylizacji odpadów budowlanych dotyczą selektywnego sposobu składowania odpadów. W najbliższym czasie przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady w ramach swojej działalności, będą zobowiązane składować wszystkie nieczystości z uwzględnieniem podziału na co najmniej 6 frakcji – bez możliwości wynajmu kontenera na zmieszane odpady budowlane. Do wspomnianych frakcji odpadów budowlanych należą m.in.: odpady mineralne, drewno, metal, szkło, plastik i gips.

Kogo nie dotyczy nowelizacja Ustawy o odpadach?

Nowe przepisy dotyczące utylizacji odpadów budowlanych obowiązują głównie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Z konieczności selektywnego składowania odpadów budowlanych pozostają zwolnione:

  • gospodarstwa domowe,
  • Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
  • wszystkie podmioty i gospodarstwa domowe zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Gdzie zamówić wywóz odpadów?

Najwygodniejszym legalnym sposobem na pozbycie się odpadów jest zamówienie kontenera od firmy, która profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem odpadami. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, które zgromadziły odpady np. po remoncie, jak i przedsiębiorców wytwarzających śmieci w ramach prowadzonej działalności. Kontenery na gruz we Wrocławiu zamówisz w pojemnościach od 2,5 aż do 36 m³. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://kontenery-na-gruz.pl/.

Przeczytaj także:  Co zrobić z gruzem po remoncie?
Avatar

EduInfo

About Author

1 Comment

  1. Avatar

    Wojtek

    11 kwietnia 2023

    Super artykuł, same konkrety!

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mogą Ci się spodobać

sana na chrzciny krakow
Dom

5 kroków do organizacji idealnych chrzcin

Ustaliliście już termin chrztu Waszego dziecka? Wybraliście dla niego rodziców chrzestnych? Jedyne, z czym macie problem, to organizacja przyjęcia? Jeśli
Dom

Najbardziej przydatne rzeczy w kuchni

Akcesoria przeznaczone do kuchni muszą być wystarczająco trwałe i odporne na działanie zmiennych temperatur, a w szczególności bardzo wysokich temperatur