Jak gospodarować odpadami zielonymi?

przez EduInfo 646 views0

Odpady zielone
Odpady zielone to ten rodzaj odpadów, który w całości może być przetworzony i ponownie wykorzystany. Jednak aby to było możliwe, należy je odpowiednio składować i przetwarzać.
Zgodnie z przepisami z grudnia 2016 r. dotyczącymi selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, należy selektywnie zbierać także te, które ulegają biodegradacji, czyli tzw. odpady zielone. Obowiązek ten, podobnie jak w przypadku pozostałych odpadów, należy do gminy.

Co zrobić z odpadami zielonymi?

Odpady zielone to odpady powstające w przydomowych ogrodach lub osiedlowych zieleńcach, to m.in. skoszona trawa, zwiędłe kwiaty, łodygi, drobne gałęzie, liście, spady owoców, a nawet choinki bożonarodzeniowe. Razem z nimi można także gromadzić bioodpady kuchenne pochodzenia roślinnego, przeterminowane produkty spożywcze, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów i owoców cytrusowych, resztki owoców i żywności, fusy po kawie, herbacie, a także stary czerstwy chleb czy bułki. Razem z nimi można składować przeterminowane ciasta, wyroby cukiernicze, jaja oraz ich skorupki.

Tak wyselekcjonowane odpady – mogą być zebrane do worka lub pojemnika w kolorze brązowym.

Co nie należy do odpadów zielonych?

Trzeba jednak pamiętać, że pozostałe odpady kuchenne zawierające części mięsne, kości i tłuszcze należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. To samo dotyczy odchodów zwierzęcych, papieru toaletowego, papierosów, a także materiałów zanieczyszczających, np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne.

Selektywnie zebrane bioodpady, zarówno te zielone, jak i kuchenne, trafią później do kompostowania. Oznacza to, że powstanie z nich kompost, wykorzystywany jako nawóz lub środek użyźniający glebę. Można go stosować m.in. przy uprawach rolnych i pielęgnacji roślin ozdobnych, trawników, a także w leśnictwie.

Gdzie składować odpady zielone?

Odpady zielone z ogrodów i innych terenów zielonych nie powinny więc trafiać do pojemników z odpadami zmieszanymi. Najlepszą metodą zagospodarowania tego rodzaju odpadów jest kompostowanie w miejscu ich wytworzenia, czyli w przydomowych kompostownikach.

Natomiast właściciele nieruchomości, na których terenie powstają odpady zielone, mogą je również składować w brązowych workach lub pojemnikach, które są następnie odbierane przez profesjonalną firmę, która zajmie się także ich przetwarzaniem . Przy większej ilości takich odpadów, jeśli np. jesteśmy z Dolnego Śląska, warto także zamówić kontener na odpady i surowce wtórne we Wrocławiu.

Koniecznie trzeba pamiętać, że nie wolno spalać odpadów zielonych. Paląc liście, gałęzie czy skoszoną trawę uwalnia się do atmosfery szkodliwe substancje, rakotwórcze węglowodory aromatyczne i szkodzi się w ten sposób nie tylko sobie, lecz wszystkim okolicznym mieszkańcom.

Jeśli szukasz ekologicznego wywozu gruzu w Lesznie lub kontenerów na gruz w Lubinie, sprawdź naszą ofertę.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>