Biznes i praca Praca

Automatyzacja i cyfryzacja pracy – jakie trendy przewidujemy?

nowe-technologie

Automatyzacja i cyfryzacja jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem na rynku pracy. Szacuje się, że nowe technologie mogą wyprzeć z rynku niemal połowę obecnych zawodów. Czy Polacy są gotowi na te zmiany? Jakie zawody zostaną zastąpione przez maszyny?

Nowe technologie, a obecne zawody

Według raportu Gumtree.pl „Aktywni + Przyszłość Rynku Pracy”, 40% obecnych stanowisk pracy zostanie zautomatyzowanych w najbliższych 25 latach. Najbardziej zagrożonymi zawodami są te, które wymagają niskich lub średnich kwalifikacji polegających na rutynowym i powtarzalnym wykonywaniu powierzonych czynności.

Do tego typu prac zalicza się proste prace biurowe, przetwarzanie i obróbka danych (głównie finansowych), a także zajęcia z zakresu transportu i logistyki. Istnieją jednak zawody, które ciężko byłoby zastąpić maszynami, ponieważ trudno ująć je w algorytmy lub wymagają kreatywności, umiejętności tworzenia nowych pomysłów oraz relacji międzyludzkich.

Świadomość zmian wśród Polaków

Zmiany zachodzące na rynku pracy są dostrzegalne i większość Polaków je zauważa. Mają oni świadomość tego, iż automatyzacja i cyfryzacja zawodów jest nieunikniona. Jednak pomimo tych spostrzeżeń nie spodziewają się zmian w odniesieniu do własnych zawodów.

64% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że w ciągu 30 lat maszyny przejmą większość zadań wykonywanych obecnie przez ludzi. 48% wyraża jednak przekonanie, że za 10 lat nadal będzie pracować w swoim zawodzie, a zakres ich obowiązków nie ulegnie zmianie. Tylko 10% ankietowanych śledzi zmiany na rynku pracy i stara się do nich dostosować. 19% uczęszcza natomiast na kursy i szkolenia w celu podniesienia własnych kompetencji zawodowych. Największa świadomość zmian dotyczy studentów, a najmniejsza rolników.

 

Zawody z przyszłością

Automatyzacja i cyfryzacja gospodarki spowoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Zdaniem autorów raportu w najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na takie zawody jak:

  • analityk;
  • deweloper oprogramowania i aplikacji;
  • specjalista ds. sztucznej inteligencji;
  • projektant maszyn i robotów;
  • specjalista ds. marketingu cyfrowego i e-commerce.

W związku z szybkimi zmianami na rynku pracy konieczne jest podnoszenie własnych kompetencji zawodowych, aby dostosować się do nowych sytuacji.

 

Avatar

EduInfo

About Author

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Nowy kierunek studiów FinTech
Biznes Biznes i praca

Zakładasz biznes? Z kim warto współpracować?

Jeśli myślisz o założeniu własnej firmy będziesz musiał zatrudnić pracowników lub rozpocząć z kimś współpracę partnerską. Na co warto zwrócić
Biznes i praca Praca

Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę?

Warto przed podpisaniem umowy o pracę dokładnie zapoznać się z wszystkimi obowiązkami, jakie nakłada na nas taka umowa oraz sprawdzić,