Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości?

przez EduInfo 4 349 views1

Twoja firma ogłosiła upadłość? Zastanawiasz się, co dalej? Dowiedz się, jakie są tego skutki, jak wygląda dalsze postępowanie i co dzieje się z Twoimi długami.

Ogłoszenie upadłości – publiczna informacja

,,Zaraz po ogłoszeniu przez Ciebie upadłości, informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości,  a Ty zyskasz status upadłego” – czytamy na jednej ze stron radcy prawnego. Informacja ta będzie widoczna między innymi na budynku sądowym. O Twojej decyzji zostaną poinformowane także odpowiednie instytucje takie jak izba skarbowa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W postanowieniu sądu określany zostaje termin (miesiąc, licząc od dnia obwieszczenia), w którym powinni zgłaszać się Twoi wierzyciele w celu ustalenia wierzytelności. Po tym terminie, syndyk tworzy listę wierzytelności i przekazuje ją sędziemu-komisarzowi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zobowiązań wobec osób znajdujących się na niej, dane mogą zostać zmienione. Gdy lista zostaje zatwierdzona, rozpoczyna się proces spłacania długów.

Ogłoszenie upadłości – syndyk i Twój majątek

Jak czytamy na stronie jednego z radców prawnych -,, po ogłoszeniu upadłości, Twoim obowiązkiem jest przekazanie syndykowi całego majątku, a także wszelkiej dokumentacji z działalności. Od tego momentu tracisz prawo do samodzielnego decydowania o swoich finansach. Po przejęciu majątku i dokumentacji, syndyk Tworzy szczegółową listę i wycenia poszczególne elementy. Następnie sprzedaje je, a pozyskane fundusze przekazuje na spłatę”. Syndyk może:

  • sprzedać Twój dom, zapewniając Ci jednocześnie kwotę wystarczającą na spłatę przeciętnego czynsz za okres 12 bądź 24 miesięcy;
  • zająć Twoje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.

Ogłoszenie upadłości – plan spłaty wierzycieli

Kolejny etap to stworzenie planu spłaty, którego dokonuje sąd po wysłuchaniu Ciebie, Twojego syndyka i wierzycieli. Sąd wydaje nakaz spłaty wierzycieli wraz z podaniem jej zakresu, a także terminu spłaty. Jako upadły możesz przedstawić swój plan, jednak sąd wcale nie musi się zgodzić na Twoje warunki. Plan spłaty wierzycieli tworzony jest z uwzględnieniem Twoich możliwości finansowych z odliczeniem kosztów utrzymania samego siebie i Twojej rodziny.

W przypadku, gdy Twoja sytuacja jest nadzwyczaj trudna, sąd może umorzyć zobowiązanie. Na ten czas Twoje długi względem wierzycieli spłacane są przez Skarb Państwa. Jednak taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko i traktowana jest jako „okoliczność wyjątkowa”.

Ogłoszenie upadłości – obowiązki i zakazy

Przez cały okres trwania procesu upadłościowego firmy nie masz żadnego prawa do dysponowania swoim majątkiem. Przez cały okres trwania procesu upadłościowego firmy jesteś zobowiązany do składania sprawozdania z postępów spłacania wierzycieli. Pismo powinno trafić do sądu nie później niż do końca kwietnia każdego roku. W sprawozdaniu powinny się znaleźć informacje dotyczące Twoich przychodów, nabytego majątku, a przede wszystkim spłaconych kwot za poprzedni rok kalendarzowy.

Co po spłacie?

Jeżeli uda Ci się wywiązać ze wszystkich postanowień sądu, wydaje on oświadczenie, w którym potwierdza wykonanie planu spłaty. Dodatkowo może umorzyć długi, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Jednymi z tych, które nie mogą zostać umorzone są między innymi alimenty, kary grzywny, odszkodowania za wywołanie choroby, śmierć bądź kalectwo czy zobowiązania do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

Komentarze (1)

  1. Bardzo pomocny artykuł.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>