Umowy i polisy

Pełna księgowość – co zmieni się w 2019 roku?

pełna księgowość online

Od nowego roku pełną księgowość będzie musiało prowadzić więcej przedsiębiorstw. Wynika to ze spadku kursu euro, co wpłynęło na obniżenie limitów w przepisach dotyczących prowadzenia księgowości. Zobacz, co się zmieniło i kto od nowego roku będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe.

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość polega na prowadzenie ksiąg rachunkowych, w których zewidencjonowane są wszystkie operacje finansowe, jakich firma dokonuje przez cały rok rozliczeniowy. Księgi dostarczają fiskusowi informacji o dochodach, przychodach i kosztach, jakie ponosi przedsiębiorstwo, a także przedstawia obraz gospodarki kasowej, magazynowej oraz środkach trwałych i kapitale. W skład księgi rachunkowej wchodzą:

 • księga główna,
 • księgi pomocnicze,
 • dzienniki,
 • zestawienia obrotów oraz kont wszystkich ksiąg,
 • inwentarz aktywów i pasywów.

Pełna księgowość jest niezwykle skomplikowana i wymaga wyspecjalizowanych kwalifikacji oraz skupienia na obowiązkach i dokumentach. Dlatego wymaga posiadania własnego działu księgowości, którego utrzymanie generuje duże koszty, lub skorzystania z usług biur rachunkowych. Te coraz częściej oferują pełną księgowość online, co zmniejsza koszty, a także usprawnia dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów.

Pełna księgowość 2019 – kto musi ją prowadzić?

Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek prowadzenia pełnej księgowości na przedsiębiorstwa, których przychody wyniosły przynajmniej 2 miliony euro. Limit ten oblicza się na podstawie kursu euro w Narodowym Banku Polskim z pierwszego roboczego dnia października roku, który poprzedza rok obrotowy.

Wpływ spadku kursu euro na limit

W tym roku kurs euro w NBP wyniósł 4,2795 PLN, co przyniosło spadek w porównaniu do kursu z ubiegłego roku (4,3137 PLN). Oznacza to, że w 2019 roku pełną księgowość będą musieli prowadzić przedsiębiorcy, których przychody w roku 2018 wyniosły co najmniej 8 559 000 PLN. Przy obliczaniu tej kwoty wziąć pod uwagę należy nie tylko zyski ze sprzedaży czy świadczenia usług, ale również ze zbycia majątku trwałego. Zatem firmy, które nie przekroczą tego limitu będą mogły w 2019 roku prowadzić księgowość uproszczoną, czyli księgę przychodów i rozchodów. Dla porównania, kwota ta dla ubiegłego roku wynosiła 8 627 400 PLN.

Czy limit obowiązuje każdego?

Pełna księgowość obowiązuje pewne przedsiębiorstwa bez względu na odnotowane przychody. Należą do nich:

 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne.

Limity dla innych przedsiębiorców

W związku ze spadkiem kursu euro obniżyły się również limity, które obowiązywały małych podatników czy płatników podatku zryczałtowanego.

 • Uproszczoną formę rozliczenia w postaci podatku zryczałtowanego mogą stosować przedsiębiorcy, których przychody nie przekraczają 250 tysięcy euro, co po przeliczeniu po najnowszym kursie wynosi 1 069 875 PLN. W przypadku płacenia ryczałtowanej zaliczki podatku co kwartał, przychód kwartalny nie może przekroczyć 25 tysięcy euro (106 987,50 PLN).
 • Limit dla tzw. małych podatników (korzystających z niższej stawki CIT) wynosi 1,2 miliona euro, co po przeliczeniu i zaokrągleniu do jednego tysiąca daje kwotę 5 135 000 PLN.
Avatar

EduInfo

About Author

2 Comments

 1. Avatar

  Krzysztof

  17 grudnia 2018

  Warto zrewidować zasady i sprawdzić jak to się ma do 2020 roku 🙂 Mam od dawna księgowość we Wrocławiu w MB Biuro Rachunkowe i jestem bardzo zadowolony. Aktualne prawo znane, szybka obsługa i na dodatek cena…testowałem wiele biur rachunkowych we Wrocławiu i zdecydowanie ich polecam.

 2. Avatar

  Michał

  17 grudnia 2018

  Czy stowarzyszenia, które przekraczają tę kwotę, również muszą prowadzić pełną księgowość?

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like

Umowy i polisy

Czarny piątek – oszczędność czy wydatek?

Czarny Piątek bardziej znany jako Black Friday to dzień po święcie Dziękczynienia, w który sklepy zarówno internetowe, jak i stacjonarne
Umowy i polisy

Jakich zmian można dokonywać w polisie?

Polisa na życie zawiera szereg istotnych informacji, które jednak, w czasie jej trwania, mogą ulegać zmianie. Zwróćmy uwagę na fakt,